Strona główna | TechnikaHektary papy na trapezie

Hektary papy na trapezie

Konstrukcja wielkopowierzchniowych obiektów magazynowych nie jest skomplikowana. Podobnie jest z ich dachami. Mają postać ogromnych płaszczyzn, gdzieniegdzie urozmaiconych świetlikami, antenami, wyłazami. Niemniej jednak muszą to być powierzchie dokładnie zaizolowane materiałami wysokiej jakości, tak aby dach nie wymagał remontu już po kilku latach.

Przedstawiane obiekty to Zakład Przetwórstwa Produktów Rolnych Owoców i Warzyw w Rzeczycy z dachem o powierzchni ok. 7500 m2 (I etap inwestycji) oraz magazyn wysokiego składowania o powierzchni ok. 3000 m2 i magazyn Mega Rzeczyca o powierzchni ok. 15000 m2 (II etap).

Jako generalnego wykonawcę do realizacji zadania budowy hal inwestor wybrał firmę Promet-Bin Borucki. Generalny wykonawca rozpisał z kolei przetarg na wykonanie pokrycia dachowego, który wygrał Termatex.

Projekt wykonawczy był poprawny i nie wymagał specjalnych poprawek czy przeróbek. Kwestia wykonania obróbek dekarskich podstaw urządzeń, ścian, mocowania mechanicznego zostały pozostawione w gestii wykonawcy pokrycia dachu, który konsultował to z producentem hydroizolacji, czyli firmą Soprema Polska.


Budowa dachu
Główny ustrój nośny został zaprojektowany jako ustrój ramowo-kratowy. Dach jest płatwiowy, dwuspadowy o pochyleniu 5°, składający się z płatwi zimnowalcowanych o rozstawie osiowym ok 3,0 m. Przekrycie dachu jest typowe dla podobnych obiektów: to blacha  TR60 gr. 0,75 mm. Izolacja dachu z pianki PIR gr. 12 cm z pokryciem z 1 x papą termozgrzewalną. Obudowa ścian została wykonana z płyty warstwowej.

Od powyższej charakterystyki odbiega nieco część magazynu wysokiego składowania wysokości 21,45 m, dla którego konstrukcję nośną stanowią regały wysokiego składowania, obudowane na ścianach płytą warstwową. Z uwagi na temperaturę przechowania warzyw (2–5°C) i wilgotność sięgającą 98% pokrycie dachu tego magazynu stanowi blacha typu TR60 gr. 0,75 mm. Dach jest zaizolowany 15-centymetrową warstwą pianki PIR oraz przykryty papą do mocowania mechanicznego Soprafix® Unilay AR. Z uwagi na warunki (środowisko klasy C3, wilgotność i temperatura) wszystkie łączniki (mocowanie blachy do konstrukcji regałów, zszywki łączące podłużne zakłady blach oraz łączniki mocujące pokrycie dachu do blachy TR) są zrobione z blachy nierdzewnej (INOX).

Warianty do wyboru
Dla dachu o powierzchni 7500 m2 na etapie przetargu dokonano wyceny różnych wariantów pokrycia dachowego uwzględniającego izolację z wełny mineralnej i pianki PIR oraz przekrycia dachu z membrany PVC i papy w układzie jedno- lub dwuwarstwowym. Po analizie – także kosztowej i funkcjonalnej – ostatecznie w uzgodnieniu z generalnym wykonawcą wybrano izolację z pianki PIR i jednowarstwową hydroizolację bitumiczną w systemie Soprema.

Z uwagi na zastosowanie palnej izolacji termicznej dachu (do jakiej zalicza się piankę PIR) przekrycie musiało spełniać warunek NRO/Brooft1. Na tej podstawie wybrano piankę firmy Kingspan i producenta papy – firmę Soprema, który to producent przedstawił odpowiednie dokumenty klasyfikacji nierozprzestrzeniania ognia dla danego układu warstw. Rozwiązania systemowe Soprema umożliwiają także znaczne przyspieszenie prac oraz zapewniają maksimum bezpieczeństwa. Umożliwiają one m.in. pracę bez klinów narożnikowych (papę można załamywać pod kątem 90°), wyznaczenie na hydroizolacji osi mocowania łączników oraz granice zakładów, zawierają bezpieczne rozwiązania do wykonania skomplikowanych obróbek w systemie Alsan Flashing (konstrukcje pod klimatyzatory oraz inne elementy przechodzące przez hydroizolację) oraz rolki o długości 8 m, co zmniejsza ryzyko wystąpienia przecieków o ok. 25%.


Pierwszym etapem wykonania pokrycia dachu przez firmę Termatex był montaż blachy trapezowej (dostarczonej przez generalnego wykonawcę) do konstrukcji stalowej dachu. Następnie wykonano pokrycie dachu w następującym układzie warstw:
  • paroizolacja z folii PE 0,2 mm,
  • izolacja termiczna z pianki PIR 12 cm (oraz 15 cm na magazynie wysokiego składowania)
  • pokrycie dachu w jednowarstwowym układzie mocowania mechanicznego Soprafix® Unilay AR
Zastosowane rozwiązania musiały być pewne i sprawdzone z uwagi na powierzchnię i specyfikę obiektu, a tym samym prace należało prowadzić bez zbędnej zwłoki, tak aby zapewnić prowadzenie innych prac niezależnie od warunków pogodowych – związanych z realizacją budowy magazynów przechowania owoców i warzyw.

93 mb rynny
Na dachu nie ma kominków wentylujących przekrycie dachu. Problem wentylacji dla dachu na blasze TR + pianka PIR + papa w zasadzie nie występuje. Na etapie prowadzenia prac związanych z montażu dachu zadbano jedynie, aby termoizolacja nie uległa zamoknięciu. Dopiero gdyby tak się stało, należałoby rozważyć zastosowanie kominków wentylacyjnych.

W ramach rozwiązań systemowych Soprema Polska dostarczyła wszelkie możliwe detale, również specyficzne dla danego obiektu.

Brakuje tu obróbek blacharskich – jedynymi są pasy nadrynnowe.


Schemat mocowania hydroizolacji na attyce

Na obiektach znajduje się orynnowanie PCV, bo takie wybrano z uwagi na optymalny stosunek ceny do jakości. Najdłuższa rynna ma długość 93 mb. Łączna ilość orynnowania (suma rynien i rur spustowych) wyniosła: na obiekcie Mega Rzeczyca – ok. 900 mb, na obiektach etapu I – ok. 600 mb, dla obiektów etapu II (magazyn wysoki) – ok 400 mb. Dla magazynu wysokiego składowania z przewidziano ogrzewanie rynien i rur spustowych z kabli grzewczych jako system przeciwoblodzeniowy rynien i rur spustowych.

Okresowe przeglądy gwarancyjne
Wszystkie prace zostały odebrane bez zastrzeżeń. Okres gwarancji na wykonawstwo dla etapu I i II wynosi 4 lata. Podczas trwania okresu gwarancyjnego firma Termatex wykona corocznie dwa – na jesieni i na wiosnę – przeglądy techniczne.

Soprema Polska udzieliła 10-letniej gwarancji materiałowej. Producent jako jedyna firma w Polsce udziela dodatkowych gwarancji obejmujących pokrycie ewentualnych kosztów naprawy (montaż i demontaż) na kwotę 3 mln euro na jedno zdarzenie – ubezpieczenie SMBTP.

Źródło: Dachy, nr 10 (154) 2012

CZYTAJ WIĘCEJ

Papy bitumiczne trzymają poziom
Jak dobrać papę termozgrzewalną?
Papy bitumiczne - ich rodzaje i zastosowanie
Papy modyfikowane
Papa wierzchniego krycia
Papa bitumiczna do klejenia na zimno lub na gorącoDODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się